Home / Uncategorized / Yasin Suresi Fazileti

Yasin Suresi Fazileti

Yasin Suresi’nin Önemi Nedir

Kur’an-ı Kerim’in kalbi olarak da bilinen Yasin Suresi içerisinde sırlı hazinelerin bulunduğu Mekki surelerden biridir. Seksen üç ayeti ile bizlere seslenen Yasin Suresi Furkan Suresi’nden önce Cin Suresi’nden de sonra gelecek şekilde Kur’an-ı Kerim içerisinde geçmektedir. İlk ayetlerinde Peygamberimize hitap ederek O’nu teselli eden Yasin Suresi’nin başında ‘Huruf’u Mukatta’ denilen ya ve sin harfleri bulunmaktadır. Bu harflerin ne anlama geldiği bilinmemekle birlikte çeşitli yorumlar yapılmıştır. Peygamberimiz Kâbe’de iken onun üzerine pislik dökmek ve eziyet etmek isteyen müşriklerin ellerinin boyunlarında yapışık kalması üzerine inen ayetlerle başlayan Yasin Suresi kıssalar ve öğüt verici ayetlerle dolu dolu bir suredir.

Yasin Suresi’nin Önemi Nedir?

Hadis kaynaklarına baktığımızda Yasin Suresi’ne dair Peygamberimizin pek çok hadis-i şerifini görürüz. Bu hadisler ışığında Yasin Suresi’nin önemini daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. ‘Her şeyin bir kalbi vardır, Kur’an’ın kalbi de Yasin Suresi’dir.’ Hadis-i şerifi bizlere Yasin Suresi’nin Kur’an’ın hayat damarlarından biri olduğunu ve Kur’an’ın kalbinden okuyanın kalbine uzanan bir yol olacağını belirtmiştir. Bu nedenle önemi oldukça büyüktür.

Yasin Suresi’nin ismi başında bulunan Huruf’u Mukatta’dan kaynaklansa da Yasin isminden başka isimlerle de anılmıştır.

» Kalbu’l Kur’an: Kur’an’ın kalbi

» Müdafi’a-i Kadiye: Okuyanın ve onunla amel edenin kalbinden ve çevresinden fenalıkları def eden.

» Muimme: Okuyup amel edenler için iki dünya saadetini kazandıran ve bu iki dünyada yaşayacakları korkuları gideren.

» Azime: Allah’ın yanında şerefiyle zikredilen ayetler anlamına gelir.

Yasin-i Şerif’in Faziletleri Nelerdir?

Yasin Suresi bütün dertlere şifadır, O Kur’an’ın kalbidir.

Yasin Suresini geceleri okuyana Kur’an’ın tamamını yedi kere hatim etmiş kadar sevap yazılır.

Yasin Suresi ne niyetle okunursa o niyet hayırlı bir şekilde kabul olunur.

41 Yasin Suresi hangi murad ile okunursa o murad hâsıl olur.

Geceleri Yasin Suresi okuyanlar Allah’u Teâlâ tarafından affolunur.

Cuma gecesi Yasin Suresi okuyan mü ‘minin ertesi sabaha günahları affedilir.

Deylemi’de geçen bir hadis-i şerife göre Yasin Suresi 10 derde devadır:

1. Aç kalanlar okursa doyar.

2. Çıplak (fakir) okursa giyinir.

3. Bekâr olanlar okursa evlenir.

4. Korkusu olan okursa korkusundan emin olur.

5. Mahzun okuduğunda yüreği ferahlar.

6. Misafir olan ve ya yola çıkan olursa seferde yardım görür.

7. Kayıp olan şey bulunur.

8. Hastalar okursa hastalıkları şifa bulur.

9. Ölü için okunursa ölünün azabı hafifler.

10. Suya susamış kimse okursa suya kavuşur.

Yasin Suresi üç bin harftir ve okunduğunda melekler gökyüzünden inerek onu dinlerler.

Gündüz Yasin Suresi okuyanların sıkıntıları def edilir.

Nafile olarak 20 kere okunduğunda hac sevabı verilir.

Yasin Suresi’ni dinlemek sadaka vermiş kadar sevaptır.

Yasin Suresi’nin yazılıp suya atılması ile oluşan sudan içen kişinin ne hastalığı varsa şifa bulur.

Ölmek üzere olan kişilerin yanında Yasin Suresi okumak ruhunu teslim etmesine kolaylık sağlar.

Her namazdan sonra okuyan kişiye nurani âlem gösterilir.

Yasin okunduğu gün kullar güzel haberler alırlar.

Yasin okunduğunda hayır kapıları açılır ve hayırlar bu kişiyi bulur.

Düşmanı olan okuduğunda düşmanlarından emin olur ve onlarla dost olur.

Yasin okuyan mü’minin yüzü nurlanır ve herkese sevecen görünür.

Yasin Suresi okunan evde bereket artar ve şerler uzaklaşır.

Yasin Suresi okumaya devam eden ve vefat eden kişi şehit olarak vefat eder.

Yasin Suresini yazarak üstünde taşımak büyük bir izzet ve ikram görmeyi sağlar.

25 kere Yasin Suresi okumak makam mevki sahiplerinin yanında yükselmeyi sağlar.

Borcu olan kişiler 7 gece abdest alıp namaz kıldıktan sonra 3’er Yasin Suresi okurlarsa borçlarından kurtulurlar.

Bir tabağın içerisine misk ve zağferan mürekkebi ile Yasin Suresi yazılsa ve 7 gün sabahları içilse zihin kuvvetlenir, duyulan söz unutulmaz, okunan bilgiler hatırlanır.

Sabah namazının sünneti ve farzı arasında Yasin Suresi okuyan kişiye melekler dua eder.

Yasin Suresi içerisinde geçen ayet sonlarındaki ‘Mübin’lerde istenilen hacet söylenirse Allahu Teâlâ tarafından kabul edilir.

Rızkı dar olanlar ve bereket isteyenler Yasin Suresi’ni bol bol okumalıdır.

Yasin Suresi okumak ahlakı güzelleştirir.

Gurbette olan sılasına kavuşur.

Yasin Suresi’nden dersler alan ve hayatına uygulayan kişiler için Allah’ın rahmeti ve bereketi de artacaktır.