Home / Uncategorized / Yasin Suresi

Yasin Suresi

YÂSİN SÛRESİ

Kurtubi’nin naklettiğine göre bu surenin Mekkİ olduğu hususunda ic-ma vardır. 83 ayettir.

Bu surenin faziletine dair bir çok hadisi şerifler nakle­dilmiştir.
Bunların sahih olup olmadıklarını en iyi bilen Allah’tır.
Diğer Mekki sureler gibi hecâ harfleriyle başlamıştır.
Bu surede Kur’an-ı Kerim’e değinil­mektedir.
Peygamber (S.A.V.) efendimiz ile ölüm sonrası dirilişin isbatından bahsedilmektedir.

Bundan sonra darb-ı meseller, kıssalar yerilmekte, kevni ayetlere temas edilmekte, bazı inanç ve fiilleri hususunda kafirlerle tartışıl­maktadır. Bunlardan sonra kıyametten bazı sahneler tasvir edilmekte, tevhid ilkesi ile ölüm sonrası dirilişe temas edilmektedir.

Bununla beraber bu husus­ların isbatına dair maddi görünümlerden deliller çıkarılmakta, müşriklerin şüp­heleri çürütülüp delilleri geçersiz kılınmaktadır.

Bu saydığımız konulann hepsi de kilitli kalplerle; taşlaşmış, katılaşmış nefisleri canlandırmaya yöneliktir.
Kur’an-ı Kerim, insanlar için bir fazilet, bir hidayet ve saadet kaynağıdır. O, insanı karanlıklardan, dalalet çukurlarından çıkarır, nura, felaha ve selamete ulaştırır.

İnsan Kur’an’ı ne kadar dikkat ve ne derece saygı ile okursa, ruhu ve kalbi üzerinde o nisbette tesir yapar ve insanı Allah’ına yaklaştırır. Kendisine mahsus usul ve kaidelere riayet edilerek okunan bir Kur’an’ın, sade saygı ile dinleyenler üzerinde bile yaptığı eşsiz tesiri her vakit müşahede etmekteyiz.

Bunu her insan kendi nefsine deneyebilir.Manasını bilen de, bilmeyen de O’ndan muhakkak ki kendine ve irfan derecesine göre bir feyiz ve nasip alır; O’ndan nuru ile kalbini aydınlatır. Fakat manasını anlayan ve üzerinde durarak okuyanlar için bu feyiz elbette daha ulvidir.